VSAKOVACÍ SADA NA POZEMEK

Vsakování dešťových vod je vysoce potřebné pro uchování zdrojů vody. Ze střech nebo zpevněných ploch kolem domu není žádoucí odvést vodu rovnou pryč do kanalizace. Při přívalových deštích se kanalizace nejen přeplní, ale voda odteče bez užitku. Veškeré zpevněné plochy nebo střechy by měly být odvodněny tak, aby co nejméně zatížily kanalizační síť a zároveń aby voda z těchto ploch byla dodána do půdy, jako v přírodě. Jen tak se může doplnit reservoár podzemních zdrojů vody. Pro tento účel nabízíme pro domovní využití systém vsakovacích boxů, s geotextilií. Vsakovací boxy slouží jako malá retenční nádrž, kde se naakumuluje voda a postupně se vsakuje do půdy. Před každým takovým systémem musí být předčiš´tovací šachta s filtrem, aby se do vsakovací galerie nedostaly hrubé nečistoty a nezanášela se.Volba množství závisí na vsakovacích podmínkách, ale obecně platí, že jeden set by měl stačit na cca. 100 m2 plochy.

Potřebujete vyřídit dotační program DEŠŤOVKA včetně výpočtu a vhodného návrhu? Pošlete Vaše požadavky přímo k našemu odbornému poradci

+ 420 724 107 168

strnad@mrstrnad.cz

VSAKOVACÍ SADA NA POZEMEK