Mříže pro uliční vpustě

Kompozitní mříže s rámem pro uliční vpusť pro zatížení B125 a D400 kN s košem na průměr šachty DN 400

Mříže pro uliční vpustě
Rozšířená filtrace
Zatížení poklopu
Tvar poklopu