Nádrže


Zachycení dešťových vod

Pro zachycení dešťových vod ze střech nebo zpevněných ploch je nejsnadnější možnost  použít nadzemní nebo podzemní nádrž. Je třeba dopředu určit, zda zachycenou vodu budeme potřebovat pouze na zalévání nebo také na využití v domě. Od toho se odvíjí výpočet velikosti nádrže, které se většinou vyrábí od 1 m3 až do 20 m3, ale které je možné propojovat. Například pro 4 člennou rodinu na splachování nebo praní počítáme průměrný potřebný objem 3,5 m3 a na zalévání zahrady o výměře již 500 m2 je třeba přibližně stejné množství. Výpočet objemu vody zohledňuje také množství srážek v dané lokalitě tak, aby se akumulovaná voda zcela nevyčerpala.


Použití dešťových vod v domácnosti

Pokud je kvalita dešťové vody dobrá, můžeme ji využít nejen na zalévání zahrady, ale také na splachování, praní, nebo jako užitkovou v zázemí domu. Dešťová voda poskytuje lepší kvalitu, než ze studně nebo vodovodního řadu. Je měkká, nezanáší trubky, nemusí se chemicky upravovat. Dnes existuje mnoho systémů, které umožňují čerpat a čistit vodu z nádrží a zároveň přepínat zdroj vody dle potřeby. Pokud tedy dojde zdroj dešťové vody, není problém odebírat vodu z vodovodního řadu.


Využití dešťových vod na zahradě

Zahrada a péče o ní spotřebuje minimálně stejné množství vody jako domácnost. A tuto vodu můžeme brát zcela přirozeným způsobem, z deště. Jednoduchý způsob jak zadržet vodu v přírodě, je tvorba jezírek a rybníků. Na zahradě ale není místo, proto se používají podzemních nebo nadzemních nádrží, popsaných již dříve. Nejlevnější a nejsnadnější zalévání je použití ponorných nebo ručních čerpadel. Úspora vody na zalévání je nejen finanční, ale hlavně dešťová voda zvyšuje naši soběstačnost a šetří vzácné zdroje pitné vody, která se může používat opravdu jen na vaření a pití.

Potřebujete vyřídit dotační program DEŠŤOVKA včetně výpočtu a vhodného návrhu? Pošlete Vaše požadavky přímo k našemu odbornému poradci

+ 420 724 107 168

strnad@mrstrnad.cz