Obrubníkové ochranné lišty

Ocelové hrany na rozdělení zpevněných a nezpevněných ploch

Obrubníkové ochranné lišty